Bez paniki w kwarantannie!
Pakiet do zbadania najbliższego otoczenia na obecność przeciwciał.

FAQ – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy dla potwierdzenia wyniku testu warto zrobić dwa testy w tym samym czasie?

Nie. Nie ma sensu wykonanie więcej niż jednego testu danego dnia – chyba że badanie zostało niewłaściwie przeprowadzone i nie pojawił się pasek kontrolny C. Jeśli badanie zostało przeprowadzone prawidłowo i wynik jest ujemny, a występują wskazania, warto przeprowadzić kolejny test po odczekaniu 1-2 dni.

Czy wynik dodatni zawsze oznacza, że mogę kogoś zarazić?

Nie. Test może być dodatni już w 5-7 dniu aktywnej infekcji – wtedy zarażamy. Test może dać wynik dodatni również po przebytym już zakażeniu – wtedy nie zarażamy. Wynik dodatni testu może zatem świadczyć zarówno o aktywnej infekcji, jak i o już przebytej chorobie.

Czy wynik ujemny oznacza, że nie jestem zarażony wirusem SARS-CoV-2?

Niekoniecznie. Wynik ujemny może oznaczać, że badany nie jest zakażony wirusem, ale jeśli badanie zostało wykonane zbyt szybko od momentu infekcji, to poziom przeciwciał może być jeszcze poniżej progu detekcji. Z tego powodu wynik ujemny warto zweryfikować powtarzając test po upływie 1-2 dni.

Kiedy warto przeprowadzić test immunologiczny?

Badanie należy przeprowadzić nie wcześniej niż 5 dni po potencjalnym narażeniu na czynnik zakaźny. Wcześniejsze badanie nie ma sensu, ponieważ poziom przeciwciał najprawdopodobniej będzie za niski tzn. poniżej progu detekcji testu. W praktyce zarówno badania molekularne jak i immunologiczne zaleca się wykonywać nie wcześniej niż w 6 dobie od (potencjalnego) zakażenia.

Gdzie mogę zamówić testy i ile to kosztuje?

Infolinia nie prowadzi dystrybucji testów. Służy ona zapewnieniu zdalnej asysty przy przeprowadzaniu badania oraz wyjaśnieniu wszelkich ewentualnych wątpliwości i problemów związanych z samym badaniem czy też interpretacją jego wyniku.

Co to znaczy, że wymagana jest utylizacja zużytych testów jako odpady medyczne?

Zużytą kasetę wraz z pipetą i nakłuwaczem należy umieścić w czerwonym worku załączonym do zestawu. Po wykonaniu już wszystkich testów z opakowania i zapełnieniu czerwonego worka należy skontaktować się z infolinią i ustalić adres pod którym możliwe jest oddanie odpadów do specjalistycznej utylizacji. 

Czy ledwo widoczny pasek w polu T1 lub T2 lub T1 i T2 świadczy o wyniku pozytywnym?

Tak. Nasilenie koloru nie ma znaczenia, jeśli pasek jest prawie niewidoczny to również, jak w przypadku wyraźnego paska, wynik jest dodatni.

Formularz kontaktowy

Jeśli powyżej nie ma odpowiedzi  na Twoje pytanie podziel się nim za pomocą poniższego formularza.

15 + 5 =