Bez paniki w kwarantannie!
Pakiet do zbadania najbliższego otoczenia na obecność przeciwciał.

Testy przesiewowe COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG/IgM i informacjach organów państwa i mediach

4.4.2020, konferencja prasowa Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział na konferencji prasowej w dniu 4.4.2020:
“(…)W pewnym momencie zaczniemy na szerszą skalę używać tych testów immunoenzymatycznych. One mówią o tym czy ktoś już nabył odporności, czy ktoś już przechorował chorobę. Dzisiaj zastosowanie ich jest jeszcze ograniczone, bo wiemy że tych ludzi którzy przeżyli tą chorobę, przybyli ją i mają tą nabytą odporność jest jeszcze stosunkowo mało. My te testy rozdysponowaliśmy do szpitali zakaźnych gdzie są sprawdzane, ale w pewnym momencie również będziemy używali tych testów na szeroką, na masową skalę, po to żeby mieć pewność, że są osoby, które spokojnie mogą już funkcjonować, które są odporne na tego wirusa.”
[źródło: konferencja prasowa z udziałem ministrów Łukasza Szumowskiego i Michała Dworczyka w dniu 4.4.2020 od momentu 17:52]

Wypowiedzi ministra należy się uzupełnienie. W praktyce wynik dodatni wspomnianego testu pojawia się już w trakcie choroby i utrzymuje po jej przebyciu. Zważywszy na potencjalną powszechną dostępność i znacząco niższą cenę tych testów, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych wskazuje wynik tego testu jako równoważny do wystąpienia objawów chorobowych w kryteriach rozpoznania COVID-19: “Podstawą do postawienia podejrzenia COVID-19 (…) jest spełnienie warunków (…) Ostra infekcja dróg oddechowych o nagłym początku i przynajmniej jednym z objawów: gorączka, kaszel, duszność lub wykrycie przeciwciał w badaniu serologicznym [oraz jednocześnie] (…) wywiad podróży lub pobytu (…) [lub] bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach lub ciężki stan (…)” [źródło: Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych wersja 27-03-2020.]

W praktyce zarówno badania molekularne jak i immunologiczne zaleca się wykonywać nie wcześniej niż w 6 dobie od (potencjalnego) zakażenia.

6.4.2020, informacja prezesa URPL na twitterze

Nasza oferta testów ze zdalną asystą RTG Centrum opiera się WYŁĄCZNIE O TESTY PROFESJONALNE, podlegające procedurom Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL).

https://twitter.com/GCessak/status/1247063515191533568

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych przestrzega na twitterze przed zakupem testów do samodzielnego stosowania w warunkach domowych. Przyłączamy się do tej przestrogi gdyż rzeczywiście jedynie testy przeznaczone do profesjonalnego stosowania podlegają sprawdzeniu przez URPL. Jakość innych testów może być zatem co najmniej wątpliwa.

Przypominamy, że testy oferowane przez RTG Centrum przeznaczone są WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO, co za tym idzie podlegają one procedurom URPL. Wychodząc jednak naprzeciw aktualnym obostrzeniom dotyczącym ograniczeń kontaktów międzyludzkich, opracowaliśmy metodę zdalnej asysty. Zależy nam aby każdy mógł taki test wykonać w domu, bez zbędnego narażania siebie i innych. Dlatego korzystając z naszej oferty testów ze zdalną asystą możesz czuć się bezpieczny i być pewien, że korzystasz z certyfikowanego produktu.

22.4.2020, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski w PR1 o testach serologicznych

Podstawą naszej oferty są testy serologiczne (zwane też przeciwciałowymi i przesiewowymi). Dlatego z ogromnym zadowoleniem odnotowujemy zmianę narracji po stronie rządzących.

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C630884%2Cszumowski-o-powszechnym-stosowaniu-testow-serologicznych-tak-ale-jeszcze-na. (PAP na podstawie rozmowy w PR1)

Nie sprowadzajmy jednak wypowiedzi ministra do krótkiego “przesiewowe testy serologiczne na obecność koronawirusa – polegające na wykrywaniu przeciwciał – mają sens”. Minister dodaje bowiem warunek wykorzystania ich gdy “będziemy mieli więcej przypadków na milion mieszkańców”. Z punktu widzenia epidemiologii czy statystyki ciężko podważać taką logikę. Jednak to nie jedyny punkt widzenia.

Tym co zaczyna spędzać sen z powiek nam wszystkim to drugie po “koronawirusie” słowo klucz, czyli “gospodarka”. Na tym polu warto podjąć polemikę z Ministrem Zdrowia w odpowiedzi na pytanie czy czas na szerokie wykorzystanie testów serologicznych jednak już nie nadszedł. Bo jeśli ze względu na jeden potwierdzony przypadek zachorowania cała firma, względnie cała zmiana w fabryce, musi udać się na kwarantannę to… To potwierdzając testami serologicznymi odporność wybranych pracowników można by ich spod kwarantanny wykluczyć. Wtedy firma może pracować, fabryka produkować, gospodarka wychodzi z głębokiego zamrożenia.

Na potwierdzenie naszej tezy mamy doświadczenia naszych klientów, którzy potwierdzali odporność pracowników, którzy przechodzili infekcję koronawirusem bez widocznych objawów lub z objawami “grypowymi” które się nie zaostrzyły. Ma to oczywiste znaczenie dla tych firm. Czy zatem nasze wołanie o upowszechnienie wykonywania testów na miejscu w firmach, fabrykach, nie jest w rzeczywistości wołaniem o mozliwość bezpiecznego odmrożenia gospodarki? O bezpieczeństwo i pomyślność Polski.

Formularz kontaktowy

Prześlij nam wiadomość jeśli znasz inne doniesienia organów oficjalnych potwierdzone w mediach lub chcesz podjąć dyskusję z powyższymi uwagami. Nasz zespół przeanalizuje przesłaną informację i się do niej ustosunkuje.

3 + 12 =